Aktivnosti v okviru programa so vezane na pet tematskih sklopov

  • atmosfera,
  • hidrosfera,
  • pedosfera,
  • biosfera ter
  • Zemlja kot sistem.

Program s pomočjo jasnih protokolov (preizkušenih s strani res številnih učiteljev in znanstvenikov po svetu) na eni strani vodi učitelje in učence vseh starosti pri opazovanju okolja ter zapisovanju opažanj in meritev, na drugi strani pa omogoča znanstvenikom črpanje in uporabo podatkov iz obsežne svetovne baze, ki jo učenci in učitelji soustvarjajo.

Posebno privlačnost programu daje tudi povezanost z vesoljsko tehnologijo, saj številne meritve lahko primerjamo s podatki, ki jih izmerijo sateliti, na GLOBE dogodkih pa redno sodelujejo tudi NASINI znanstveniki in drugi strokovnjaki. Več informacij o programu: https://www.globe.gov/

V Sloveniji program GLOBE po naročilu in s sofinanciranjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD) kot nacionalni koordinator za Slovenijo v sodelovanju s programom Ekošola, ki v programu GLOBE v Sloveniji sodeluje kot partner za implementacijo v šolah.

AKTIVNOSTI V PROJEKTU GLOBE – KAMPANJA PODNEBNI CILJI:

Šola: OŠ Cankova

Čas izvajanja: šolsko leto 2022/2023 in 1.9.2023 – 15.10.2023

Izvajalci: 6.- 9. razred (skupine učencev)

Vključeni: vsi razredi OŠ, vrtec pri OŠ, zaposleni, lokalna skupnost

Naslov aktivnosti: SKUPAJ ZA ZELENI SVET – GO GREEN

CILJI:

-varovanje okolja in boj proti podnebnim spremembam,

-ozaveščanje učencev, zaposlenih, staršev in lokalne skupnosti o pomenu uvajanja zelenih praks v vsakdanjem življenju za zmanjšanje vpliva na podnebje in nižji ogljični odtis,

-izvajanje terenskega dela ob Kučnici in seznanitev s projektom GLOBE in s protokoli GLOBE (hidrosfera, atmosfera, biosfera, pedosfera) ter kampanjami.

AKTIVNOSTI  »SKUPAJ ZA ZELENI SVET – GO GREEN«

IME AKTIVNOSTI

ČAS

VKLJUČENI

OZAVEŠČEVALNI DOKAZI KAMPANJE

IN AKTIVNOSTI

VSAKDANJE ZELENE PRAKSE OB PRAZNIKIH

ob večjih praznikih

6. – 9. r

Seznami zelenih praks so razstavljeni na šolskem hodniku.

RAZISKOVALNO DELO – Ali so podnebne spremembe vidne tudi že v pokrajini ob Kučnici?

november-marec

9. r

Raziskovalna naloga

-protokol HIDROSFERA – merjenje temperature vode,

-Water bodies challenge

Dan podnebnih sprememb – 15.maj

15.maj

Vsi razredi šole

Na vrata razreda zalepimo znak- logotip dneva podnebnih sprememb, ki je izdelan iz odpadnega materiala in v vsakem razredu na novo uvaja eno zeleno prakso

Ne zavrzi – zamenjaj, ponovno uporabi!

31.3.2023

Udeleženci projekta Erasmus+ iz Slovenije, Poljske in Turčije

Lokalna skupnost

Podjetje ZEOS

Izmenjevalnice:

-oblačila, obutev

-knjige, slikanice

-igrače in igre

-sadike in semena

Zbiralna akcija odpadne elektronske in električnih aparatov

TEDEN NARAVOSLOVNIH DEJAVNOSTI – GLOBE teden

17. april- 21.4.2023

Vsi razredi šole

Mednarodna izmenjava – job shadowing dveh učiteljic iz Španije

-predstavitev programa GLOBE

-otvoritev GLOBE kotička na šoli, 

-naravoslovni dan Po znanje v naravo (z izvajanjem terenskega dela iz GLOBE protokolov –Water bodies challenge )

Končni rezultat vseh izvedenih aktivnosti v boju proti podnebnim spremembam v letošnjem šolskem letu bo e-knjiga z naslovom Skupaj v zeleni svet – go green. Povezala bo vse ugotovitve in dogodke na šoli v zgodbo, s katero bomo ozaveščali in skušali pritegniti k sodelovanju v projekt GLOBE tudi druge skupine učencev.

REALIZACIJA AKTIVNOSTI:

TEDEN NARAVOSLOVNIH DEJAVNOSTI – GLOBE TEDEN

V času od 17. – 21.aprila 2023 smo izvedli teden naravoslovnih dejavnosti – GLOBE TEDEN. V tem tednu smo gostili tudi dve učiteljici iz Španije na sledenju na delovnem mestu. Vsak dan v tednu je bil namenjen eni GLOBE sferi, kateri smo tisti dan namenili več pozornosti. S projektom smo seznanili celo šolo tudi učence na razredni stopnji. V sredo smo izvedli naravoslovni dan – Hrana in energija ni za tjavendan, v četrtek smo raziskovali Kučnico, v petek pa smo se odpravili po Goričkem. Četrtek je bil torej namenjen hidrosferi, petek pa je povezal vse sfere v Zemljo kot celoto. Ogledali smo si slatinski izvir – kot vodno telo, v Nuskovi, kjer smo izvedli terensko delo (merili smo temperaturo vode, zraka in tal ter opazovali oblake, V Vulkaniji smo se seznanili z nastankom Zemlje in njenega površja, obnovili znanje o kamninah in pomenu zemeljskega površja za človeka. Pot smo nadaljevali na Hodoško jezero, kjer smo zaključili zgodbo o bobru, si ogledali bobrišče in izvajali drugi del terenskega dela. Učenci so reševali terenski mape in poročali o opravljenem terenskem delu.

Galerija slik

NARAVOSLOVNI DAN – Po znanje v naravo 1. del

Galerija slik

NARAVOSLOVNI DAN – Po znanje v naravo 2. del

Galerija slik

RAZISKOVALNO DELO

razisk

DAN PODNEBNIH SPREMEMB

podnebne

Ne zavrzi – zamenjaj, ponovno uporabi!

ne zavrzi

Vsakdanje zelene prakse ob praznikih

prakse

 

Obiskovalci

Na strani je 1482 gostov in ni članov .