banner celostranski

TOM telefon® potuje, otroke obiskuje – 17. maj 2022

IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOL. L. 2019/20

Spoštovani starši, dragi učenci!

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo.
Ponujamo vam  široko paleto izbirnih predmetov. Dobro razmislite, za katere se boste odločili. Pri odločitvi naj vam bodo v pomoč vaše želje, sposobnosti in interesi.
Vseh ponujenih izbirnih predmetov ne bomo mogli izvajati, saj določila MIZŠ predpisujejo število skupin za vsako šolo glede na število učencev in oddelkov. Tako bomo izvajali predmete za katere se bo določilo največ učenk in učencev.

Publikaciji:

1. NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 1., 4., 5. IN 6. TER 7., 8., IN 9. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 (PDF)

2. OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI ZA 7., 8. IN 9. RAZRED V ŠOLSKEM LETU 2019/20 (PDF)