OBVESTILO

Spoštovani starši, drage učenke in učenci, obveščamo vas, da se bo vračanje  učencev od 4. – 8. razreda odvijalo v skladu s priporočili MIZŠ in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ). Vsi skupaj se moramo zavedati, da vrnitev v šolo vseeno predstavlja nekoliko večje tveganje za prenos bolezni in vas naprošamo, da skupaj z nami skrbite, da bomo higienske ukrepe upoštevali in se držali smernic stroke.
V šolo se vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili NIJZ mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdite, da je otrok zdrav (učenci jo s sabo prinesejo prvi dan šole oziroma jo starši lahko prejmete v šoli). Izjavo ste prejeli  s strani razrednikov  po elektronski pošti.
S tem obvestilom vas seznanjamo z dopolnjenimi priporočili NIJZ:
Priporočamo peš hojo, kolesarjenja za učence, ki imajo kolesarski izpit, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja učencev).
Učenci na začetek pouka počakajo pred šolo. Tisti, ki pridejo s šolskim avtobusom počakajo v šoli na dogovorjenem mestu, sprejme jih dežurna učiteljica. Učenci v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem  ohranjajo 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo. Po hodnikih, sanitarijah in v garderobi so talne označbe za vzdrževanje želene, 1,5 do 2 metrske, medosebne razdalje.
Učenci stari 12 let in več uporabljajo masko pri vstopanju v šolo ter v šolskem objektu, v matičnih učilnicah jih ne uporabljajo. Razredniki bodo učence seznanili s pravilno namestitvijo mask ter rokovanjem z njimi.
V matični učilnici bodo učenci tudi opravili malico, kosilo bo potekalo po spremenjenem urniku v šolski jedilnici.
Vsa navodila za preprečevanje okužbe in vsebino infografik na to temo, ki se nahajajo v prostorih šole, bodo učencem razložili razredniki.
Učenci s sabo v šolo prinesejo šolske potrebščine, šolske copate (če jih nimajo v šoli), vodo v plastenkah, eventualna dodatna oblačila, saj se bo prostore veliko zračilo.
Bolj podrobna priporočila NIJZ so vam na voljo na spletni strani šole.

Veselimo se ponovnega snidenja.

KOLEKTIV OŠ CANKOVA

HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE POUKA V OSNOVNI ŠOLI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA SARS-CoV-2