Vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Zato si prizadevamo, da:
• otrok že ob vstopu v vrtec dobi dobre izkušnje, zato ga skupaj s starši uvajamo v novo okolje in odnose z novimi osebami, tako da ohranja občutek varnosti, saj so starši prevajalci otrokovih čustev;

• imajo starši možnost vključevanja v vzgojni proces s tem, da so seznanjeni z dogajanjem v vrtcu in so aktivni sooblikovalci in soizvajalci vzgojnega dela glede na letni načrt dela;

• imajo starši možnost vsakodnevnih stikov in razgovorov z vzgojnim osebjem;
• s starši gojimo odprt odnos in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, počutju in izvajanju dejavnosti v skupini;
• z informacijami o otroku in družini, ki nam jih zaupajo starši in otroci, ravnamo odgovorno in zaupno;
• s spoznanji stroke starše seznanjamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja s predšolskim otrokom.

Oblike sodelovanja s starši so:
•pri uvajanju otrok v vrtec, priložnostni pogovori ob prihodu in  odhodu otrok ,

roditeljski sestanki,pogovorne ure,sodelovanje preko sveta staršev in sveta zavoda,

NEFORMALNE OBLIKE SODELOVANJA

skupina »Murenčki«

Delavnica v mesecu decembru

Predstavitev poklica ( medicinska sestra)

Športno popoldne v mesecu maju

skupina »Čebelice«

Delavnica v mesecu decembru

Predstavitev poklica ( medicinska sestra)

Športno popoldne v mesecu maju

skupina »Metuljčki«

Božično novoletna delavnica in pohod z laternami

Športni popoldan v mesecu maju

Predstavitev poklicev ( frizerka, farmacevtka, zdravstvenik - reševalna, plesna učiteljica)

Zaključni piknik v organizaciji staršev

skupina »Zajčki«

Orientacijski pohod Fuks graba (6.10.2022)

Božično novoletna delavnica, pohod z laternami

Predstavitev poklica ( gasilec, šivilja)

Zaključek (ekskurzija) v organizaciji staršev

skupina »Sovice«

Ustvarjalna delavnica v mesecu decembru in pohod z laternami

Predstavitev poklica ( medicinska sestra, kuharica)

Pohod za Mali sonček – Tromejnik – Ježkova pot – predlog staršev

Vsa srečanja s starši in predvideno srečanje s starimi starši se bo izvajalo v skladu s Priporočili NIJZ.

POGOVORNE URE

Pogovorne  ure organiziramo enkrat mesečno in sicer ob četrtkih od 16. do 18. ure, oz. po predhodnem dogovoru z vzgojiteljico. Informacije se navezujejo na razvoj in napredek otroka. Sistem najavljanja bo ostal enak in sicer na oglasnih deskah bo izobešena razpredelnica.

Glede na epidemiološko situacijo bomo starše o načinu pogovorne ure ( v živo, oz. preko zooma) obvestili po e pošti.

Vzgojiteljica starša povabi k razgovoru, če sam ne pride vsaj enkrat letno.

Predvideni datumi pogovornih ur:

13.10.2022

16.03.2023

24.11.2022

20.04.2023

19.01.2023

25.05.2023

23.02.2023


Obiskovalci

Na strani je 141 gostov in ni članov .