SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN 2021/22

Seznam izbranih šolskih potrebščin, ki jih bodo učenci uporabljali v posameznem razredu osnovne šole (PDF)

Nenad Dolgov, skrbnik učb. sklada

Jolanda Maruško, ravnateljica šole