PREVOZI UČENCEV V ŠOLO IN DOMOV

PREVOZI

Za učence so organizirani prevozi z avtobusi. Varstvo vozačev organiziramo od 1245 – 1445 ure oziroma do odhoda avtobusa. Seznam varstva vozačev se nahaja v LDN šole in je izobešen v avli šole. V času varstva vozačev učenci upoštevajo navodila dežurnega učitelja in informatorke.


Prevozništvo PETEK

PRIVOZ AVTOBUSOV V OSNOVNO ŠOLO CANKOVA
ŠOLSKO LETO 2020/2021

Postajališče Odhod
Topolovci 6:45
Krašči –križ HŠ 33 6:48
Domajinci – križišče za Domajinski vrh 6.53
Domajinci VGD 7:00
Krašči žaga 7.05
Krašči WOLF 7:08
Krašči – HŠ 7 7.10
Krašči – Ficko HŠ 64 7.12
Gornji Črnci GD 7:14
Gornji Črnci/Domajinci 7:16
Cankova 7:20
Skakovci  
Cankova  
Postajališče Odhod
Fikšinci 6.20
Gerlinci 6.22
Gerlinci NOGOMETNO IGRIŠČE 6:23
Gerlinci FLEGAR 6.26
Gornji Črnci BOŽEK 6:30
Korovci GASILSKI DOM 6:33
Cankova 6:35
Postajališče Odhod
Cankova  14:40
Korovci GASILSKI DOM  
Gornji Črnci GD  
Krašči HŠ 64  
Krašči HŠ 7  
Krašči WOLF  
Krašči ŽAGA  
Domajinci GD  
Domajinci – križišče za Domajinski vrh  
Krašči –križ HŠ 33  
Topolovci  
Cankova  
Skakovci  
Postajališče Odhod
Cankova  14:40
Gornji Črnci/Domajinci - Romi  
Gornji Črnci BOŽEK  
Gerlinci  
Gerlinci NOGOMETNO IGRIŠČE  
Gerlinci  
Fikšinci  

 


VARNA POT V ŠOLO

80. člen Zakona o varnosti cestnega prometa govori, da morajo starši  poskrbeti, da ima otrok v 1. razred ustrezno spremstvo.
Učenci prvih in drugih razredov morajo nositi rumene rutice.
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Napotki za učence:

·         v šolo izberi najkrajšo in najbolj varno pot;

·         upoštevaj prometno ureditev in signalizacijo;

·         vedno hodi po notranji strani pločnikov;

·         kjer ni pločnikov, hodi po levi strani ceste;

·         cesto prečkaj samo na prehodu za pešce;

·         vožnja s kolesi je dovoljena samo učencem z opravljenim izpitom za kolo;

·         kolesa puščajte samo na za to določenem mestu in jih primerno zavarujte.

Šola ne odgovarja za varnost učencev, ki prihajajo v šolo s kolesi z motorjem in s kolesi, ki niso ustrezno opremljena, brez ustrezne opreme in izpitov.