PREVOZI UČENCEV V ŠOLO IN DOMOV

PREVOZI

Za učence so organizirani prevozi z avtobusi. Varstvo vozačev organiziramo od 1245 – 1445 ure oziroma do odhoda avtobusa. Seznam varstva vozačev se nahaja v LDN šole in je izobešen v avli šole. V času varstva vozačev učenci upoštevajo navodila dežurnega učitelja in informatorke.


Prevozništvo PETEK

VOZNI RED AVTOBUSA ZA  OŠ CANKOVA ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

PRIVOZ AVTOBUSOV V OSNOVNO ŠOLO CANKOVA

Postajališče

Odhod

Topolovci

6:45

Krašči –križ HŠ 33

6:48

Domajinci – križišče za Domajinski vrh

6.53

Domajinci VGD

7:00

Krašči žaga

7.05

Krašči WOLF

7:08

Krašči – HŠ 7

7.10

Krašči – Ficko HŠ 64

7.12

Gornji Črnci GD

7:14

Gornji Črnci/Domajinci

7:16

Cankova

7:20

Skakovci

Cankova

Postajališče

Odhod

Fikšinci

6.20

Gerlinci

6.22

Gerlinci NOGOMETNO IGRIŠČE

6:23

Gerlinci FLEGAR

6.26

Gornji Črnci BOŽEK

6:30

Korovci GASILSKI DOM

6:33

Cankova

6:35

 

RAZVOZ AVTOBUSOV IZ OSNOVNE ŠOLE CANKOVA JE OB 14:40 V OBE SMERI

Postajališče

Odhod

Cankova

 14:40

Korovci GASILSKI DOM

Gornji Črnci GD

Krašči HŠ 64

Krašči HŠ 7

Krašči WOLF

Krašči ŽAGA

Domajinci GD

Domajinci – križišče za Domajinski vrh

Krašči –križ HŠ 33

Topolovci

Cankova

Skakovci

Postajališče

Odhod

Cankova

 14:40

Gornji Črnci/Domajinci - Romi

Gornji Črnci BOŽEK

Gerlinci

Gerlinci NOGOMETNO IGRIŠČE

Gerlinci

Fikšinci

 


VARNA POT V ŠOLO

80. člen Zakona o varnosti cestnega prometa govori, da morajo starši  poskrbeti, da ima otrok v 1. razred ustrezno spremstvo.
Učenci prvih in drugih razredov morajo nositi rumene rutice.
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

Napotki za učence:

·         v šolo izberi najkrajšo in najbolj varno pot;

·         upoštevaj prometno ureditev in signalizacijo;

·         vedno hodi po notranji strani pločnikov;

·         kjer ni pločnikov, hodi po levi strani ceste;

·         cesto prečkaj samo na prehodu za pešce;

·         vožnja s kolesi je dovoljena samo učencem z opravljenim izpitom za kolo;

·         kolesa puščajte samo na za to določenem mestu in jih primerno zavarujte.

Šola ne odgovarja za varnost učencev, ki prihajajo v šolo s kolesi z motorjem in s kolesi, ki niso ustrezno opremljena, brez ustrezne opreme in izpitov.
 


Obiskovalci

Na strani je 294 gostov in ni članov .