TEKMOVANJA

TEKMOVANJE

MENTOR

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Tekmovanje iz logike

Metka Primec

23.9.2021

16.10.2021

6.11.2021

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Verica Gomboc

15.10.2021

/

10.11.2021

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 7.r

Monika Paluc Zamuda

17.2.2022

/

24.3.2022

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 8.r

Monika Paluc Zamuda

11.11.2021

/

16.3.2021

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 9.r

Monika Paluc Zamuda

11.11.2021

20.01.2021

16.3.2022

Tekmovanje iz tujega jezika nemščine – 8.r

Lea Skrivanek

18.11.2021

/

23.3.2022

Tekmovanje iz tujega jezika nemščine – 9.r

Lea Skrivanek

18.11.2021

23.3.2022

Kviz o naravi in človeku v KPG -6.-9.r

Silvestra Gomboc, mentorji

Okt 2021-maj 2022;

finale maj, junij 2022

/

Kviz – Naravni parki Slovenije

Mentorji

čez vse leto

čez vse leto

/

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

 4.-9.r(SLJ)

Razredničarki, Ljerka H. Podlesek

9.11.2021

9.12.2021

12.2.2022

Tekmovanje iz zgodovine

Monika Hajdinjak

7.12.2021

/

10.3.2022

Tekmovanje za Preglovo priznanje (KEM)

Verica Gomboc

17.1.2022

26.3.2022

7.5.2022

Tekmovanje iz geografije

Monika Hajdinjak

16.11.2021

/

2.4.2022

Tekmovanje za Štefanovo priznanje (FIZ)

Metka Primec

2.2.2022

14.4.2022

21.5.2022

Kresnička

Vid Ismajlovič,

razredne učiteljice

14.4.2022

/

/

Revija pevskih zborov

Damjan Kuzma

/

april 2022

/

Tekmovanje EKO kviz

Milenca Vrbnjak

februar 2022

/

marec 2022

Tekmovanje iz Vesele šole Pila

Silvestra Gomboc

9.3.2022

/

13.4.2022

Tekmovanje za Vegovo priznanje (MAT) – Kenguru

Mateja Kociper

17.3.2022

6.4.2022

23.4.2022

Tekmovanje Mladi raziskovalci Slovenije ZOTKS

mentorji

/

april  2022

maj 2022

Tekmovanje Mladi raziskovalci zgodovine

Monika Hajdinjak

/

/

maj 2022

Tekmovanje iz

 Cici vesele šole

Silvestra Gomboc

maj 2022

/

/

Konstruktorstvo in tehnologija obdelav gradiv

Mateja Kociper

/

1.4.2022

14.5.2022

Mehurčki

Lidija S. Ketiš

29.3.2022

/

/

Turizmu pomaga lastna glava

Monika Hajdinjak

/

marec 2022

april 2022

Športna značka – plavanje

Vid Ismajlovič

skozi vso šolsko leto

Tekmovanje za čiste zobe

razredne učiteljice

skozi vso šolsko leto

Bralna značka

Nenad Dolgov

Ljerka Hajdinovič Podlesek

skozi vso šolsko leto

Natečaji-likovni, literarni

razredniki, mentorji

skozi vso šolsko leto

Športna tekmovanja

Vid Ismajlovič

skozi vso šolsko leto

 

Obiskovalci

Na strani je 333 gostov in ni članov .