TEKMOVANJA

TEKMOVANJE

MENTOR

ŠOLSKO

REGIJSKO

DRŽAVNO

Tekmovanje iz logike

Metka Primec

24.9.2020

/

17.10.2020

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Verica Gomboc

16.10.2020

/

21.11.2020

Tekmovanje iz biologije

Verica Gomboc

21.10.2020

/

4.12.2020

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 7.r

Monika Paluc Zamuda

1.2.2021

/

1.3.2021

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 8.r

Monika Paluc Zamuda

19.10.2020

/

23.11.2020

Tekmovanje iz tujega jezika angleščine – 9.r

Monika Paluc Zamuda

12.11.2020

20.01.2021

16.3.2021

Tekmovanje iz tujega jezika nemščine

Monika P. Zamuda

26.11.2020

/

22.3.2021

Kviz o naravi in človeku v KPG -6.-9.r

Silvestra Gomboc, mentorji

Okt 2020-maj 2021;finale maj,junij 2021

Datum še ni določen

/

Kviz – Naravni parki Slovenije

Mentorji

čez vse leto

Čez vse leto

/

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje (SLJ)

Razredničarke, Ljerka H. Podlesek

17.11.2020

14.1.2021

13.3.2021

Tekmovanje iz zgodovine

Monika Hajdinjak

8.12.2020

2.2.2021

20.3.2021

Tekmovanje za Preglovo priznanje (KEM)

Verica Gomboc

18.1.2021

/

27.3.2021

Tekmovanje iz geografije

Monika Hajdinjak

24.11.2020

26.1.2021

16.4.2021

Tekmovanje za Štefanovo priznanje (FIZ)

Metka Primec

3.2.2021

26.3.2021

8.5.2021

Kresnička

Vid Ismajlovič,

razredne učiteljice

3.2.2021

/

/

Revija pevskih zborov

Damjan Kuzma

/

april 2021

/

Tekmovanje EKO kviz

Milenca Vrbnjak

februar 2021

/

marec 2021

Tekmovanje iz Vesele šole Pila

Silvestra Gomboc

10.3.2021

/

14.4.2021

Tekmovanje za Vegovo priznanje (MAT) – Kenguru

Metka Primec

Mateja Kociper

18.3.2021

/

17.4.2021

Tekmovanje Mladi raziskovalci Slovenije ZOTKS

mentorji

/

april  2021

maj 2021

Tekmovanje Mladi raziskovalci zgodovine

Monika Hajdinjak

/

/

maj 2021

Tekmovanje iz

 Cici vesele šole

Silvestra Gomboc

april,maj 2021

/

/

Konstruktorstvo in tehnologija obdelav gradiv

Mateja Kociper

/

3.4.2021

16.5.2021

Mehurčki

Lidija S. Ketiš

8.4.2021

/

/

Turizmu pomaga lastna glava

Monika Hajdinjak

/

marec 2021

april 2021

Športna značka – plavanje

Vid Ismajlovič

skozi vso šolsko leto

Tekmovanje za čiste zobe

razredne učiteljice

skozi vso šolsko leto

Bralna značka

Nenad Dolgov

Ljerka Hajdinovič Podlesek

skozi vso šolsko leto

Natečaji-likovni, literarni

razredniki, mentorji

skozi vso šolsko leto

Športna tekmovanja

Vid Ismajlovič

skozi vso šolsko leto