INTERESNE DEJAVNOSTI

V šolskem letu 2022/23 bomo ponudili naslednje interesne dejavnosti, ki se bodo izvajale glede na interes učencev:

INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR

Likovni krožek (razredni)

Lidija Skotnik Ketiš

Plesni krožek

Gabrijela Tivadar

MČRK

Gabrijela Tivadar

Računalništvo – 4.r

Darko Fras

Računalništvo – 5.r

Darko Fras

Pravljični krožek

Kaja Bokan

Bralna značka

Nataša Krpič, Nenad Dolgov

Lutkovni krožek 

Bibijana Kerec

Naravoslovni krožek

Nina Sirk

Logična kresnička

Metka Primec

Matematični krožek

Mateja Kociper

Turistični krožek

Monika Hajdinjak

Košarka  super šolar

Vid Ismajlovič

Odbojka

Vid Ismajlovič

Nemška bralna značka

Monika Paluc Zamuda

Cvetličarski krožek

Ivana Šadl/ Nina Štivan

Šolska skupnost

Silvestra Gomboc

Angleška bralna značka

Monika Paluc Zamuda

Vesela šola

Silvestra Gomboc

Kolesarski izpit – teoretični del

Ivana Šadl/Nina Štivan

Kolesarski izpit – praktični del

Mateja Kociper

Otroški pevski zbor

Damjan Kuzma

Mladinski pevski zbor

Damjan Kuzma

Literarni krožek

Nataša Krpič

Likovni krožek (predmetni)

Matej Zupanič

Športni krožek

Marjeta Rinderer

Kuharski krožek

Brigita Kolmanko

Foto - video krožek

Monika Hajdinjak

Ansambelska igra – ID 9-letka

Damjan Kuzma

Tehnični krožek– ID 9-letka

Mateja Kociper

Obiskovalci

Na strani je 111 gostov in ni članov .