INTERESNE DEJAVNOSTI

V šolskem letu 2019/20 ponujamo naslednje interesne dejavnosti, ki so jih izbrali učenci:

INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR

Folklora

Marjeta Rinderer

Likovni krožek (razredni)

Lidija Skotnik Ketiš

Pravljični krožek

Gabrijela Tivadar

MČRK

Gabrijela Tivadar

Računalništvo

Darko Fras

Bralna značka

Ljerka H. Podlesek, Nenad Dolgov

Lutkovni krožek 

Bibijana Kerec

Naravoslovni krožek

Verica Gomboc

Logična kresnička

Metka Primec

Matematični krožek

Mateja Kociper

Turistični krožek

Monika Hajdinjak

Mala košarka

Vid Ismajlovič

Odbojka

Vid Ismajlovič

Nemška bralna značka

Monika Paluc Zamuda

Cvetličarski krožek

Ivana Šadl

Šolska skupnost

Silvestra Gomboc

Ansambelska igra – ID 9-letka

Damjan Kuzma

Angleška bralna značka

Monika Paluc Zamuda

Vesela šola

Silvestra Gomboc

Kolesarski izpit – teoretični del

Ivana Šadl

Kolesarski izpit – praktični del

Mateja Kociper

Otroški pevski zbor

Damjan Kuzma

Mladinski pevski zbor

Damjan Kuzma

Literarni krožek

Ljerka H. Podlesek

Tehnični krožek– ID 9-letka

Mateja Kociper

Likovni krožek (predmetni)

Matej Zupanič

Športni krožek

Marjeta Rinderer

Kuharski krožek

Brigita Kolmanko

Obiskovalci

Na strani je 150 gostov in ni članov .