ŠOLSKI KOLEDAR

Pouk se začne 1. septembra 2020. Zadnji dan pouka za deveti razred je 15. junij 2021, za vse ostale razrede pa 24. junij 2021.

OCENJEVALNO OBDOBJE TRAJANJE
Prvo od 01. septembra 2020
do 31. januarja 2021
Drugo od 01. februarja 2021
do 24. junija 2021 (9.r. do 15. junija 2021)

 

POČITNICE IN PRAZNIKI TRAJANJE
Jesenske od 26.10.2020 do 1.11.2020
Novoletne od 25.12.2020 do 2.1.2021
Zimske od 15.2.2021 do 19.2.2021
Prvomajske od 27.4.2021 do 2.5.2021
Letne od 28.6.2021 do 31.8.2021

 

ROKI ZA PREDMETNE, RAZREDNE IN POPRAVNE IZPITE

16.6.2021 – 30.6. 2021 predmetni in popravni izpiti za učence 9. razreda -1. ROK
28.6.2021 - 9.7. 2021 predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 8. razreda – 1. ROK
18.8.2021 - 31.8.2021 predmetni in popravni izpiti za učence od 1. do 9. razreda – 2. ROK 

 

ROKI POPRAVNIH IZPITOV, KI SE IZVAJAJO PO FLEKSIBILNEM PREDMETNIKU

8. marec 2021 – 15. marec 2021 24. maj 2021 – 31. maj 2021
IZVAJANJE FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA

 

ROKI ZA NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Redni rok 

DATUM PREDMET
4.05.2021 NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred 
6.05.2021 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10.05.2021 NPZ iz tretjega predmeta –  za 9. razred 
10.05.2021 NPZ iz tujega jezika nemščina za 6. razred

 

INFORMATIVNI DNEVI

Informativni dnevi v srednjih šolah bodo 12. in 13. februarja 2021. Učenci 9. razredov so v petek, 12. februarja 2021 pouka prosti in se udeležijo informativnega dne na izbranih srednjih šolah.