UČNE URE IN ODMORI

RAZREDNA STOPNJA PREDMETNA STOPNJA
Šolska ura Čas trajanja Dejavnost Šolska ura Čas trajanja Dejavnost
1.ura 805 - 850 pouk 1.ura 730 – 815 pouk
850 – 910 malica 2.ura 820 – 905 pouk
2.ura 910 - 955 pouk 3. ura 910- 955 pouk
955 – 1015 rekreacija 955 – 1015 malica
3.ura 1015 – 1100 pouk 4.ura 1015 – 1100 pouk
4.ura 1105 – 1150 pouk 5. ura 1105 – 1150 pouk
5.ura 1155 – 1240 pouk 6.ura 1155 – 1240 pouk
6. ura 1245 – 1330 pouk 7. ura 1245  - 1330 pouk
1330  - 1350 kosilo 1330 – 1350 kosilo
7.ura 1350 – 1435 Interesne dejavnosti, dod., dop,… 8. ura 1350 – 1435 Interesne dejavnosti, dod., dop,…

Po pouku imajo učenci dodatni in dopolnilni pouk, interesne dejavnosti, pevski zbor, individualno skupinsko pomoč, fakultativne predmete, ure oddelčne skupnosti, izbirne predmete,…