ZAPOSLENI

 RAZREDNA STOPNJA

RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK
1.r Marjeta Rinderer Laura Železen
2.r Gabrijela Tivadar Damjan Kuzma
3.r Lidija Skotnik Ketiš  Milenca Vrbnjak
4.r Bibijana Kerec Tjaša Lebar 
5.r Ivana Šadl Nenad Dolgov

 

PREDMETNA STOPNJA

RAZRED RAZREDNIK PREDMET SORAZREDNIK
6.r Lea Skrivanek TJN Ljerka H. Podlesek
7.r Vid Ismajlovič ŠPO, IŠP, ŠSP NŠPO, PLES Metka Primec
8.a Monika Hajdinjak GEO, ZGO, DKE, RPK, OPB, ISP Verica Gomboc
9.a Monika P. Zamuda TJN, AI 1, 2, 3 NIP TJA3, NIP TJA2 Silvestra Gomboc

  

Učitelj Predmet 
Nenad Dolgov knjižnica
Darko Fras ROM, ROID
Damjan Kuzma GUM, MPZ, OPZ, ID 9-letka
Brigita Kolmanko OPB, pomočnica ravnateljice v vrtcu
Doroteja Gomboc LUM
Silva Vratuša GOS
Silvestra Gomboc svetovalno delo, OPB, ISP, DSP
Milenca Vrbnjak OPB
Verica Gomboc NAR, BIO, KEM, JV
Ljerka H. Podlesek SLJ
Metka Primec MAT, FIZ
Janja Horvat (nadomešča Matejo Kociper) TIT, OGL, OGU

 

ZUNANJI SODELAVCI PREDMET
Tina Tanacek specialna pedagoginja
Nuša Benko specialna pedagoginja

 

RAVNATELJICA

PREDMET

Jolanda Maruško

ravnateljica, OPB

 Pogovorne ure se izvajajo po predhodnem dogovoru z učiteljem.

 

OSTALI ZAPOSLENI 
Veronika Bokan tajnica VIZ
Slavko Žalman hišnik
Lilijana Bernad  kuharska pomočnica 
Bili Štertak kuhar
Simona Kerec  kuharica v vrtcu
Marija Ficko čistilka
Zdenka Opaka  čistilka
Mihaela Kosednar čistilka
Silva Dervarič/Elizabeta Vogrinčič čistilka
Mihaela Fras program javnih del
Danijel Lang program javnih del
Urška Bedič program javnih del
Nina Rajbar program javnih del
Ksenija Valner projekt Skupaj do znanja
Laura Železen Projekt Prva zaposlitev