ZAPOSLENI

 RAZREDNA STOPNJA

RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK
1.r Gabrijela Tivadar Milenca Vrbnjak
2.r Marjeta Rinderer Milenca Vrbnjak
3.r Lidija Skotnik Ketiš  Monika P. Zamuda
4.r Bibijana Kerec Nenad Dolgov
5.r Ivana Šadl Silvestra Gomboc

 

PREDMETNA STOPNJA

RAZRED RAZREDNIK PREDMET SORAZREDNIK
6.r Mateja Kociper MAT, TIT, OPB, OGL, OGK, ID-9 Damjan Kuzma
7.r Lea Skrivanek TJN, OPB Ljerka H. Podlesek
8.a Vid Ismajlovič ŠPO, IŠP, ŠSP, ŠZZ, NŠPO Metka Primec
9.a Monika Hajdinjak GEO, ZGO, DKE, OPB, ISP Verica Gomboc

  

Nenad Dolgov

knjižnica

Darko Fras

ROID

Damjan Kuzma

GUM, MPZ, OPZ, ID 9-letka

Brigita Kolmanko

OPB, pomočnica ravnateljice v vrtcu

Matej Zupanič

LUM

Silvestra Gomboc

svetovalno delo, ISP, DSP

Milenca Vrbnjak

OPB

Verica Gomboc

NAR, BIO, KEM, JV

Ljerka H. Podlesek

SLJ

Metka Primec

MAT, FIZ, SLZ

Monika Paluc Zamuda

TJN, AI1, AI2, AI3, NIP TJA, NIP TJN, ID 9-letka

 

ZUNANJI SODELAVCI PREDMET
Tina Tanacek specialna pedagoginja
Nuša Benko specialna pedagoginja
Silva Vratuša GOS

 

RAVNATELJICA

PREDMET

Jolanda Maruško

ravnateljica, OPB

 Pogovorne ure se izvajajo po predhodnem dogovoru z učiteljem.

 

OSTALI ZAPOSLENI 
Veronika Bokan tajnica VIZ
Slavko Žalman hišnik
Lilijana Bernad  kuharska pomočnica 
Bili Štertak kuhar
Simona Kerec  kuharica v vrtcu
Marija Ficko čistilka
Zdenka Opaka (nadomešča Lea Vogrinčič) čistilka
Mihaela Kosednar čistilka
Silva Dervarič čistilka
Elizabeta Vogrinčič čistilka
Ksenija Valner Romska pomočnica
Laura Zajmi program javnih del
Robertina Baranja program javnih del
Dijana Perišić program javnih del
Nikolaj Benko program javnih del