baner konec

IZBIRNI PREDMETI - ŠOLSKO LETO 2023/24

Dragi učenci, spoštovani starši!

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev in omogočajo učencem poglabljanje in širitev znanj.
Za šolsko leto 2023/24 smo pripravili pester nabor obveznih izbirnih predmetov in neobveznih izbirnih predmetov. Opise posameznih predmetov najdete na spletni strani šole v brošuri objavljeni spodaj.
Prav tako v vsaki brošuri na začetku najdete tudi osnovne informacije o izbiri in izvajanju izbirnih predmetov ter komu so le-ti namenjeni.
Svetujemo vam, da si vzamete čas in dobro preberete predstavitve.
Po 3. maju 2023 bo izveden 1. krog izbire izbirnih predmetov. Postopek izbire bo vodila pedagoginja.
Vseh ponujenih izbirnih predmetov ne bomo mogli izvajati, saj določila MVI predpisujejo število skupin za vsako šolo glede na število učencev in oddelkov. Tako bomo izvajali predmete za katere se bo odločilo največ učenk in učencev.
Priporočamo, da učenci izberete tak izbirni predmet, pri katerem boste lahko uspešni. Pri odločitvi naj vam bodo v pomoč vaše želje, sposobnosti in interesi.
Vas, spoštovani starši, pa prosimo, da pri odločitvi otrokom pomagate, jim svetujete, kajti vi ste tisti, ki svoje otroke najbolj poznate.

Dodatne informacije in pojasnila o izbirnih predmetih lahko dobite pri šolski svetovalni delavki Silvestri Gomboc.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
V 1. RAZREDU
V 4., 5. IN 6. RAZREDU
V 7., 8. IN 9. RAZREDU

 IZBIRNI PREDMETI V 7., 8. IN 9. RAZREDU

 

Obiskovalci

Na strani je 693 gostov in ni članov .